راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس:

051-44267002

ایمیل :

Rooyesh1400@gmail.com

آدرس :

سبزوار، خیابان کاشفی، ابتدای خیابان فرمانداری، ربروی بیمارستان مبینی، آزمایشگاه  ژنتیک و پاتوبیولوژی رویش